Cung cấp Neomax® 201 - Chống thấm gốc polyurethane cho nhà máy FORMOSA Hà Tĩnh

Neomax 20/07/2018
cung-cap-neomax-201-chong-tham-goc-polyurethane-cho-nha-may-formosa-ha-tinh

Công trình: Nhà máy gang thép FORMOSA

Địa chỉ: Khu kinh tế Vũng áng, Phường Kỳ Long, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Sản phẩm cung cấp: Neomax® 201 - PU waterproofing, 2-component - Chống thấm gốc polyurethane, 2 thành phần

Comment
This content has no comments yet, please send us your first comment.
WRITE A COMMENT